(1723-1803) Jezsuita misszionárius, 1750-ben szentelték pappá és 1752-től nyolc éven keresztül a perui marañóni misszióban vett részt. Útja során matematikatudásának hasznát vette, főleg a kartográfiai számításoknál. A jezsuiták kiűzése után Portugáliában börtönbe vetették, egy osztrák követ sikeres közbenjárásának köszönheti menekülését. (Peru)