Latin-Amerikában a magyarság gyarapodása alapvetően történelmi viharokra vezethető vissza. Honfitársaink különböző időszakokban és hullámokban hagyták el, illetve kényszerültek elhagyni hazájukat, kezdve a 16. és 17. században Latin-Amerikába érkező magyar jezsuita szerzetesektől az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követő időszakban kivándorolt magyarokig, akiknek jelentős része az anyaországtól távol eső Latin-Amerikában telepedett le. Az új otthont kereső magyarok egy része az új hazára nem csupán menedékként, hanem lehetőségként is tekintett.
A magyar kultúra lenyomata Latin-Amerikában fontos jelentőséggel bír, ahol honfitársaink évszázadok óta élnek és alkotnak. Több ország mai arculatának kialakulásában a magyarság szakértelme, tehetsége fontos szerepet játszott. A magyarok a latin-amerikai régió számos országában - így például Brazíliában, Argentínában, Uruguayban és Paraguayban - jelentős örökséget hagytak maguk után. Fontos, hogy ezt az örökséget megismerjük, s a világhírnévre szert tett magyar honfitársainkra büszkén emlékezzünk.