A Venezuelai Magyar Szervezetek Koordinációs Bizottsága 1990-ben alakult meg. Feladatai közé tartozik a magyar ügyeket érintő információgyűjtés, a magyar kolónia tájékoztatása, képviselete Venezuelában, továbbá a magyar ügyekkel kapcsolatos hírekről állásfoglalást ad ki, tájékoztatást tesz közzé. Együttműködik a Venezuelában tevékenykedő egyesületekkel. Munkája során kiemelkedő jelentőséggel bír a Millecentenárium megemlékezés, és a Szent István napi ünnep megszervezése.

A Venezuelai Magyar Ház épületét 1969-ben avatták fel. Az intézmény küldetése, hogy fenntartsa a magyar nyelvet, kultúrát és ápolja a Magyarország és Venezuela közötti kapcsolatokat. A ház tagja lehet minden venezuelai magyar, akiknek az adományaiból tartja fenn magát az intézmény. A belső tér plafonján megtalálható Nagy-Magyarország térképe, a volt magyar vármegyék címerei, és a Hiszekegy sorai. A házba látogató vendégek közül kiemelkedik Mindszenty József bíboros személye, aki 1975-ben kereste fel az intézményt.