Az Uruguayi Magyar Otthont 1936-ban alapították,  épülete 1941 és 1943 között épült fel. Montevideóban. A házvétel rendkívüli anyagi megterhelést jelentett a közösség tagjainak. Ezért 1944 februárjában az U.M.O. vezetősége arra kérte alapító tagjait, hogy hálájuk jeléül ajánlják fel az alapítói tagságot mindazoknak, akik áldozatvállalásaikkal elévülhetetlen érdemeket szereztek az Otthon átépítésében. A legutóbbi felújítás 2014-ben kezdődött el a magyar kormány komoly anyagi támogatásával. Az épület előterében az Uruguayi Magyar Otthon alapítóinak emléktábláját találjuk. Szintén emléktábla örökíti meg az erdélyi származású Debali Ferenc József nevét, aki az uruguayi nemzeti himnusz zenéjét szerezte. Az előtérből a bárhelyiségbe és a Petőfi-terembe lépve négy festményt találunk Páger Antal szignójával. Páger Antal 1948-tól emigrációban élt Argentínában, ahol festő-grafikusként dolgozott, és ott 1948 és 1954 között az argentin Magyar Színjátszó Társaság vezetője volt Az emeleti titkársági szoba sok egyéb tárgyi értéket rejt, közöttük a Debali által írt uruguayi himnusz partitúrájának fénymásolatát, amit a Debali család dedikált a Magyar Otthonnak. A vitrinekben a Tündérkert néptánccsoport érmei, tekeversenyek kupái sorakoznak. Ez utóbbiakat az Otthon lassan nyolcvan éve működő teke szakosztálya nyerte vándorkupákon, egyéb versenyeken.